Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1.Opintosuunnitelma (hops). Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi mitä pakollisia ja valinnaisia opintoja aiot suorittaa ja olet jo suorittanut.  Merkitse opintosuunnitelmaasi selvästi JOO opintojen osuus valinnaisista opinnoistasi.  Katso oheinen malli (pdf-tiedosto alla). Mikäli liität hakemukseesi eHOPSn tulee siitä ilmetä edellämainitut seikat.

...