Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Helsingin yliopistossa ei ole erillisiä JOO-opiskelijoiden opinto-oppaita.
Tietoa Helsingin yliopiston opintotarjonnasta löydät Helsingin yliopiston WebOodista ja kurssit-sivultahttps://courses.helsinki.fi/fi

Opinto-oikeuden myöntämisen kriteerit

...