Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Maantieteen aineopinnot
  • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opinnot
  • Opettajien kelpoisuusopinnot
  • Psykologian perusopinto-  ja aineopintokokonaisuudet

Hakuajat JOO-opintoihin

Helsingin yliopisto noudattaa kiinteitä JOO-hakuaikoja. Helsingin yliopistoon hakeville opiskelijoille järjestetään kaksi hakua vuodessa:

...