Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Seuraaviin opintoihin ei myönnetä JOO-opinto-oikeuksia:

  • Maantieteen aineopinnot
  • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opinnot
  • Maantieteen aineopinnot
  • Opettajien kelpoisuusopinnot
  • Psykologian perusopinnot
  • VIExpert - Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot

Hakuajat JOO-opintoihin

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille järjestetään kaksi hakua vuodessa (kiinteät hakuajat):

...