Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelman opinnot
  • Maantieteen aineopinnot
  • Opettajien kelpoisuusopinnot
  • Yleisen ja aikuiskasvatustieteen syventävät opinnot
  • Psykologian perusopinnot
  • VIExpert - Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot

...