Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Korkeakouluopintojen edistymisen seurannan aikataulu, syksy 2020


Alla Kelan tiedottama aikataulu:

 

 • Tiistai 8.9.2020: Pyyntötiedosto niistä opiskelijoista, jotka ovat mukana opintojen edistymisen seurannassa syksyllä 2020, siirretään Kelasta CSC:lle
 • Keskiviikko 23.9.2020: CSC lähettää vastaustiedoston Kelaan
 • Perjantai 2.10.2020: Kela postittaa selvityspyynnöt opiskelijoille

...

 • Selvityspyynnöt ovat luettavissa Kelan asiointipalvelussa
 • Sunnuntai 25.10.2020: Selvityspyynnössä ilmoitettu määräaika päättyy

   ...

    • Sähköinen vastauslomake on kuitenkin käytettävissä marraskuun loppuun asti, eli opiskelija voi antaa selvityksensä sähköisellä lomakkeella

   ...

    • vielä marraskuun aikana

   ...

   • Keskiviikko 23.12.2020: Selvitykset on käsitelty Kelassa

     ...

      • Opiskelija on saanut/saa tiedon selvityksen hyväksymisestä tai päätöksen opintotuen lakkauttamisesta tai muuttamisesta määräaikaiseksi

      


     Opintojen edistymisen seurannan kannalta on erittäin tärkeää, että 31.7.2020 mennessä tehtyjä opintosuorituksia koskevat tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisina VIRTA –

     tietovarannossa viimeistään 21.9.2020. Ajantasaiset tiedot varmistavat, että opiskelijat eivät saa aiheettomia selvityspyyntöjä.