Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anvisningar som hemuniversitet

 


Ansökan om flexibel studierätt (JOO)

...

  • genom möjligheten att bifoga lämpliga kurser från andra universitets kursutbud i din examen
  • och utnyttja expertis och specialiseringsbranscher vid andra universitet.

 


Alla universitet i Finland har ingått ett avtal om flexibel studierätt (JOO). JOO-studierna är avgiftsfria för dig. Du ska vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och avlägga studier vid ett annat universitet.

Obs. Till JOO-mobiliteten planeras ändringar på nationell nivå. Ändringarna kommer att påverka vilka studier man kan söka om studierätt till vid andra universitet och själva ansökningsprocessen. Dessa ändringar kan möjligen förverkligas redan under läsåret 2019-2020. Information om förändringar meddelas på våra JOO-ansökningssidor.

Ansökningstider

För kandidat och magister studerande ordnas två ansökningsperioder i året (fasta ansökningstider):

...

 https://www.helsinki.fi/sv/studier/kontakta-oss/mobilitetsservice