Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Joo-studierätt beviljas inte till följande studier:  

...

  • Ämnesstudier i Geografi

...

  • Studier i Magisterprogrammet i urbana studier och planering
  • Behörighetsgivande studier för lärare

 

Ansökningstider för JOO-studier

...