Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Helsingfors universitet har inga särskilda studieguider för JOO-studerande. Information om studieutbudet vid Helsingfors universitet finns i undervisningsutbud websidan.

Obs! Om du ansöker flexibel studierätt till kurser från två olika fakulteter vid Helsingfors universitet, lämna in två separata ansökningar.


Kriterier för beviljande av studierätt

...