Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8 Ohjausryhmän näkökulmasta yhteisiä teemoja AAPA:n ja FUCIO:n yhteisseminaariin 4.10. Vaasassa

  • Ei olutollut

9 Muut esille tulevat asiat

  • Ei olutollut

10 Ilmoitusasiat

  • Ei olutollut

11 Kokouksen päättäminen

  • Hyvönen päätti kokouksen kello 15:49

...