Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Doodlessa ehdotukset elo/syyskuun, lokakuun ja joulukuun kokouksien ajankohdiksi
 2. Syksyn toiminnasta päättäminen. Lokakuun tai joulukuun kokous painottuu strategiaan ja tulevaisuuteen.
 3. Ohjausryhmän tehtävien hoito ryhmän toimikauden päättymisen jälkeen
 4. Uusien CSC::lle soveltuvien palveluaihioiden käsittely ohjausryhmässä. Miten toimitaan riippuen maksajasta (kaavio).

7 Seurattavat asiat

 • Erityisavustushaku korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2018–2020 (hakukuulutus)
 • Korkeakoulujen opinnäytetöiden pitkäaikaissäilytys
 • EU:n tietosuoja-asetus korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin näkökulmasta
 • Tiedustelulainsäädännön uudistus
 • Microsoftin kattosopimus korkeakoulujen kanssa. FTE-hinnoittelu on poistumassa.
 • Seurattavien asioiden lista 

...