Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4 Panostus datalähtöisen tutkimuksen infrastruktuuriin

  • Westman (Liite 4)
  • Keskustelu asiasta ja tulevasta ohjausrakenteesta

...