Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kelan tiedonsiirto - tietojen poiminnat Virrasta

Edistymisenseuranta

...

Opintopisteet lasketaan suorituspäivämäärän mukaan. Opintojen aikana suoritetut hyväksiluvut lasketaan mukaan edistymisen seurannassa.

Esim.  Jos edistymisen seurannan piirissä olevat opinnot ovat alkaneet 25.8.2014, ei tuota päivää ennen tehtyjä suorituksia(suorituspvm) (hyväksilukuja) saisi ilmoittaa edistymisen seurannassa.
Sen sijaan jos hyväksiluettavat opinnot on suoritettu esimerkiksi 31.5.2015, olisi se ilmoitettava edistymisen seurannan opintosuorituksissa.


Siirto-opiskelijoiden pisteet

 Aikaisemmassa korkeakoulussa suoritetut pisteet tulevat mukaan laskentaan, mikäli ovat tiedossa, suorituspäivämäärän mukaan. Aloituspäivämääräksi tulee opiskeluloikeuden alkuperäinen aloituspäivämäärä.

Kelan tietuekuvauksen "opintopisteet1" (koko opiskeluaikana suoritettujen ja tutkintoon hyväksytty):  "siirto-opiskelijoille jätetään tyhjäksi, jos aikaisemmassa korkeakoulussa suoritetut pisteet eivät ole vielä tiedossa"

Edistymisen seurannan toteutus muuttui syksystä 2018 lähtien siten, että opiskelijan opinnoissa edistymistä ei seurata enää korkeakoulukohtaisesti vaan tarkastellaan opiskelijan kaikkia opintoja. Tästä syystä VIRTAsta poimittavaa seuranta-aineistoa ei enää tarkisteta korkeakoulussa. Korkeakoulussa huolehditaan, että kaikki opiskelijan edellisen lukuvuoden suoritukset tulevat kirjatuksi siten, että ne ovat VIRTA-opintotietopalvelussa Kelan edistymisen seurannan vaatimassa aikataulussa.