Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Hyvönen alustaa keskustelua, ohjausyhteistyön kokonaiskuva http://ka.csc.fi/ ja ohjausyhteistyöhön osallistuvat henkilöt ja heidän taustaorganisaationsa (linkki), esitys (liite 2) 

5 Tiedoksi asiat FUNET-työvaliokuntana

...