Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4

...

Kokonaisarkkitehtuuri ja tiekartta

  • Niemelän, Puusaaren ja OKM:n edustajien tapaamisen pohjalta.

5 Ohjausyhteistyön rakenne ja ryhmien jatko vuodenvaihteessa päättyvien toimikausien jälkeen

6 ä

7 Seurattavat asiat

  • EU:n tietosuoja-asetus 

...