Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Lisättyäsi opiskeluoikeuden ja tarvittaessa oppijan, pääset suoraan oppijan tietojen katselukäyttöliittymään, jossa voit jatkaa opiskeluoikeus- ja suoritustietojen muokkaamista. Pääset myöhemmin takaisin katselukäyttöliittymään käyttämällä oppijan hakutoimintoa.

Perusopetuksen oppiaineen korottajan, joka ei ole perusopetuksen lisäopetuksessa opiskeluoikeudeksi, pitää olla opiskeluoikeutta luotaessa valittu "aikuisten peruopetus" ja oppimääräksi "Perusopetuksen oppiaineen oppimäärä".

1. Yleisiä ohjeita tietojen muokkaamisesta ja tallentamisesta syöttökäyttöliittymässä

...