Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutkimushanke
Korkeakoulu

Opiskelijavalinnat ja

korkeakouluopintojen nopeuttaminen


Miesten ja naisten väliset suoriutumiserot opettajankoulutuksessaKorkeakoulujen valintauudistuksen vaikutuksetUrbaania kasvua -tutkimusPerhesuhteiden vaikutukset taloudelliseen päätöksentekoon
Määräaika tutkimusluvalle
26.6.201813.12.201920.1.2020 / lisäaika 21.2.202024.3.202022.5.202021.8.2020
Aalto-yliopistoxx
xxx
Arcada yrkeshögskolanx

x


Centria amkx

x
x
Diakonia-amkx

x


Haaga-Helia amkx

Hankenxlupa saapunut tilastokeskukseen
xxx
Helsingin yliopistoxxxxxx
Humanistinen amkx

xxx
Hämeen amkx

x
x
Itä-Suomen yliopistoxxxxxx
Jyväskylän amkx

x
x
Jyväskylän yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
x
Kaakkois-Suomen amkx

xxx
Kajaanin amkx

xxx
Karelia-amkx

x


LAB-ammattikorkeakoulu


xxx
Lahden amk


-


Lapin amk


xx

Lapin yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
x
Lappeenrannan teknillinen yoxx
x


Laurea-amkx

xxx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)
-


Metropolia-amkx

x
x
Novia yrkeshögskolanx

xxx
Oulun amkx

xxx
Oulun yliopistoxlupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenxxx
Polamk


-
x
Saimaan amkx

-


Satakunnan amkx

Savonia-amkx

x


Seinäjoen amkx

x
x
Taideyliopistoxx
xxx
TAMKx

x
x
Tampereen yliopistoxxxxx

Tampereen teknillinen yliopistoxx
-


Turun amkx

xxxx
Turun yliopistoxxxxxx
Vaasan amkx

x


Vaasan yliopistoxx
xxx
Åbo Akademixx
...