Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutkimushanke
Korkeakoulu

Opiskelijavalinnat ja

korkeakouluopintojen nopeuttaminen


Miesten ja naisten väliset suoriutumiserot opettajankoulutuksessaKorkeakoulujen valintauudistuksen vaikutuksetUrbaania kasvua -tutkimusPerhesuhteiden vaikutukset taloudelliseen päätöksentekoon
Määräaika tutkimusluvalle
26.6.201813.12.201920.1.2020 / lisäaika 21.2.202024.3.202022.5.202021.8.2020 / lisäaika 18.9.20205.10.2020
Aalto-yliopistoxx
xxx

Arcada yrkeshögskolanx

xCentria amkx

x
x

Diakonia-amkx

xHaaga-Helia amkx
Lupa saapunut tilastokeskukseenx
Hankenxlupa saapunut tilastokeskukseen
xxx

Helsingin yliopistoxxxxxx

Humanistinen amkx

xxx

Hämeen amkx

x
xx
Itä-Suomen yliopistoxxxxxxxx
Jyväskylän amkx

x
xxx
Jyväskylän yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
x

Kaakkois-Suomen amkx

xxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
Kajaanin amkx

xxxxx
Karelia-amkx

x

xx
LAB-ammattikorkeakoulu


xxxxx
Lahden amk


-Lapin amk


xxxxx
Lapin yliopistoxxLupa saapunut tilastokeskukseenx
xLupa saapunut tilastokeskukseen
Lappeenrannan teknillinen yoxx
x

x
Laurea-amkx

xxxxx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)
-Metropolia-amkx

x
xei lupaa
Novia yrkeshögskolanx

xxxx
Oulun amkx

xxxxx
Oulun yliopistoxlupa saapunut tilastokeskukseenLupa saapunut tilastokeskukseenxxxxx
Polamk


-
xx
Saimaan amkx

-Satakunnan amkx
xx
Savonia-amkx

x

xx
Seinäjoen amkx

x
xxx
Taideyliopistoxx
xxxx
TAMKx

x
xx
Tampereen yliopistoxxxxx


Tampereen teknillinen yliopistoxx
-Turun amkx

xxxxx
Turun yliopistoxxxxxxxx
Vaasan amkx

x

xx
Vaasan yliopistoxx
xxxx
Åbo Akademixx

...