Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Paikka: https://connect.funet.fi/joopas

Johtoryhmän kokoonpanojäsenet kokouksessa:

Ava Engström, Hanken

Jukka Kohtanen, Vaasan yliopisto

...

Satu-Tuulia Vuoksenranta, Maanpuolustuskoreakoulu (MPKK:n joryn osalta joryn jäsen vaihtunut Satu-Tuulia Mialeena Pärssisen tilalle)

Minna Koutaniemi, Helsingin yliopisto, pj

...

 1. Kokouksen avaus ja todetaan läsnäolijat:
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05 ja todettiin läsnäoljat (yllä)

 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminenACP-kokous 27.3.2017. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 3. Ajankohtaiset kuulumiset yliopistoista:

  - Vaasan yliopistossa keskitytään Vaasan alueella korkeakoulukonsortion sisäiseen liikkuvuuteen, eivätkä mene virallisen JOO:n kautta laskutukseen. Pohditaan Joopaksen käyttöä ja suhtautuminen valtakunnalliseen JOO:hon ratkeaa ensi vuoden alussa valittavan uuden johtajan jälkeen. Paikalliseen liikkuvuuteen kaivataan valtakunnallista JOOta kevyempää prosessia, johon tulevat myös ammattikoreakoulut mukaan.

  - Tampereen teknillinen yliopisto: JOOPAS johtoryhmän edustaja on Hanna-Leena Lyhdeniemi. Kirsi Aalto siirtyi Tampere3-tehtäviin. Pääkäyttäjänä edelleen Sini Ullgren. Muuten ei muutoksia toiminnassa.

  - Maanpuolustuskoreakoulu: JOOPAS johtoryhmän edustaja on Satu-Tuulia Vuoksenranta. Mialeena Pärssinen siirtynyt muihin tehtäviin MPKK:lla.

  - Taideyliopisto: Ei erityistä kuulumisia muuten kuin se, että kiinnostus Aalto-Artsista Teatterikorkeakouluun ja Kuvataideakatemiaan noussut erittäin paljon

  - Helsingin yliopisto: Siirrytty kaikissa tiedekunnissa samoihin hakuaikoihin, mikä on vähentänyt hakemustenmäärää. Osa hakemuksista on lähetty myöhästyneinä. On tärkeää selventää hakuaikoja ja niistä tiedottamista. Jatkuvan haun ja hakuaikojen käyttö aiheuttaa epätietoisuutta ja epäselvyyttä. Paperihakemusten JOO-hakemusten käsittely aiheuttaa paljon vaivaa ja mietitty voisiko edistää sitä, että kaikki käyttävät sähköistä hakua. Laskutusaikataulun venyminen (laskuja on tullut vasta syksyllä) on aiheuttanut sen, että laskujen käsittelyyn ei ole aikaa, kun ne tulevat sovitun aikataulun jälkeen. Tärkeä on sopia, miten toimitaan, jos laskut myöhästyvät. Keskustelussa todettiin, että tärkeä lähettää muistutus, jos laskuja ei lähetetä sovitussa aikataulussa. On mietitty muita JOOPAKSelle vaihtoehtoja, joissa käytettävyys olisi parempi.

  - Tampereen yliopisto: Tampereen alueen ristiinopiskelun etenee. Mikko Markkola on esitellyt ristiinopiskeluhanketta OHA-foorumissa. JOO-sopimuksen muokkaaminen ristiinopiskelun näkökulmasta on ollut esillä.

  - Turun yliopisto: Laskutuksen tekemiseen ajallaan tärkeä kiinnittää huomiota, jos laskutus ei tule ajalleen, pitää muistuttaa asiasta. Turun yliopiston ja Åbo Akademin vaihto-opiskelijoiden liikkuvuuteen tehdään oma ilmoittautumisprosessi. Tässä käytetty samaa verkostosovelluksen pohjaa, joka käytössä Turun alueen korkeakoulujen liikkuvuudessa. Vaihto-opiskelijoiden prosessissa käytössä vain kohdekorkeakoulun käsittely

  - Aalto-yliopisto: Helsingin yliopiston siirtyminen hakuaikoihin on vaikuttanut prosessiin ja opiskelijat ovat olleet epätietoisia asiasta.

  - Hanken: Ei mitään erityistä uutta Hankenilta. Yhteistyöopinnot tuo haasteitahaasteta- mikä kuuluu joo-laskutuksen piiriin ja mikä ei. siksi toivotaan kevytjoopasversiota. Toivotaan laskutuksen toimittamista ajallaan keväällä.

4. Budjetti ja toimintasuunnitelman 2017 tilanne:

 • Todettiin lyhyesti, että Vuoden 2017 budjetti: Todettiin vuoden 2017 budjettitilanne Kristiina Uolian lähettämä viestin pohjalta.  Marraskuun puolessa välissä noin 3000€ jäljellä budjetista, mentäneen hieman miinukselle.  Tarkennetaan johtoryhmälle budjettitilanne ja siihen liittyvät asiat mahdollisimman pian Kristiina Uolialta. Talouskatsaus tehdään vuoden 2018 ensimmäisessä kokouksessa.
 • Palvelun tilannekatsaus: vuoden 2017 aikana palveluun toteutetut toiminnallisuudet. Vuoden 2017 toimintakertomus laaditaan vuoden 2018 alun kokoukseen. Käytiin läpi Joopas-Puro palveluun vuoden 2017 aikana toteutetut toiminnallisuudet sekä lyhyesti kehityskohteet (liitteenä tilannekatsaus 2017). Todettiin, että vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan kirjataan laskutuksen tuen käyttäliittymän toteuttaminen ja tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen Joopas- ja Puro Palveluun-palveluun.
 • Vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja budjetti valmistellan seuraavaan kokoukseen.

...

Ristiinopiskeluhankkeen kuulumiset:

 • Mikko Markkola on esitellyt ristiinopiskeluhanketta OHA-foorumissa. JOO-sopimuksen muokkaaminen ristiinopiskelun näkökulmasta on ollut esillä. Ristiinopiskelun kehittämishankkeen eteneminen ja ajankohtaiset asiat löytyvät wiki-sivuilta.

Muut asiat:

  • Satu-Tuulia Vuoksenranta Maanpuolustuskorkeakoulun uusi johtoryhmän jäsen Maanpuolustuskoreakoulusta.
  • Hanna-Leena Lyhdeniemi Tampereen teknillisen yliopiston uusi johtoryhmän jäsen
  • Pääkäyttäjät kokoontuvat 15.12. lähitapaamiseen
  • Seuraava kokouksen aikataulu valmistellaan puheenjohtajan kanssa.

 

Liitteet:

Tilannekatsaus 2017

...