Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Erotetaan arkaluonteiset tiedot. Arkaluonteiset tiedot eriytetään erilliseen paikkaan, niin että niiden käsitteleminen pystytään lokittamaan erikseen.
  2. Poistetaan esityksen mukaisesti väliaikaiset tiedot sekä rekisteriselosteessa poistettavaksi määrätyt tiedot. Muiden tietojen osalta poistamista suositellaan, mutta tarkemmin asiasta voidaan päättää toteutuksen yhteydessä.
  3. Henkilörekisteriotteen korjaaminen.

...