Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koulutuksen järjestäjät voivat ottaa kaikissa eHOKSiin liittyvissä kysymyksissä yhteyttä asiakaspalveluun ehoks@opintopolku.fi. 

Palvelua kehitetään yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa

...