Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suoritusten siirtäminen (hyväksilukeminen) kotiyliopiston rekisteriin tapahtuu kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla. Siirtoa varten tarvittavan virallisen opintosuoritusotteen saa maksutta korkeakoulun opiskelijapalveluista aukioloaikoina. Voit myös tilata virallisen sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen WebOodista ollessasi opiskelijana Aalto-yliopistossa. Sähköinen opintosuoritusote on pdf-muotoinen dokumentti, jossa sähköinen allekirjoitus varmentaa otteen alkuperän ja eheyden.

Hakemusten käsittelijöiden yhteystiedot

...

  • Suunnittelija Tiina Pylkkönen
  • tiina.pylkkonen(at)aalto.fi
  • puh. 050 433 0736