Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mikäli et nyt saanut opinto-oikeutta jollekin haluamallesi kurssille, voit hakea opinto-oikeutta myöhemmissä JOO-hauissa uudestaan. Voit myös suorittaa kurssin Aalto-yliopiston Avoimessa yliopistossa omakustanteisesti, jos kurssi on siellä tarjolla. Avoimen yliopiston tarjontaan pääset tutustumaan osoitteessa http://avoin.aalto.fi/fi/.

Aalto-käyttäjätunnukset

Kurssi- ja tentti-ilmoittautumista varten tarvitset Aalto-yliopiston IT-tunnukset. Ensisijaisesti Aalto-yliopiston IT-tunnukset  aktivoidaan sähköisesti osoitteessa https://salasana.aalto.fi. Tunnistautumisessa käytetään sirullista henkilökorttia tai suomalaisia verkkopankkitunnuksia. Jos tunnistautuminen ei ole mahdollista, voidaan käyttäjätunnukset aktivoida myös kampuksen IT Service Deskissä. Mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen ja Aalto-yliopiston opiskelijanumerosi. Opiskelijanumerosi olet saanut opiskelijapalveluista, tai näet sen läsnäolotodistuksestasi (ks. kohta Opiskelijanumero ja läsnäolotodistus).

Aallon IT-palvelujen käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Aalto yliopiston IT-tunnusten käyttöpolitiikkaa ja -ohjeita.
Aalto-yliopiston IT-palvelut

Opiskelijanumero ja läsnäolotodistus

Aalto-yliopiston opiskelijanumeroa tarvitset muun muassa ilmoittautuessasi kursseille. Opiskelijanumero ei ole sama kuin kotiyliopistossasi. Osa korkeakouluista ilmoittaa Aalto-yliopiston opiskelijanumeron samassa sähköpostiviestissä, jossa kerrotaan opinto-oikeudesta. Oman opiskelijanumerosi näet myös WebOodin vasemmasta yläkulmasta nimesi alla, kun olet kirjautunut Aalto-käyttäjätunnuksella WebOodiin (ks. kohdat Aalto-käyttäjätunnukset ja WebOodi sekä ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin).

Mikäli viestissä ei ole ilmoitettu opiskelijanumeroasi etkä pysty aktivoimaan IT-tunnuksia sähköisessä järjestelmässä, nouda läsnäolotodistus opiskelijapalveluista sen aukioloaikoina. Läsnäolotodistuksessa näkyy Aalto-yliopiston opiskelijanumerosi ja sinulle myönnetty opinto-oikeus. Mikäli tiedät jo opiskelijanumerosi etkä muuten tarvitse läsnäolotodistusta, ei sen noutaminen ole pakollista.

Kulkuoikeudet

Osa rakennusten ulko-ovista sekä väliovista on elektronisesti valvottuja ja lukittuja varsinkin rakennusten aukioloaikojen ulkopuolella. Kulku näistä ovista tapahtuu henkilökohtaisilla kulkukorteilla. JOO-opiskelijalle voidaan myöntää kulkukortti, jos se on opintojen suorittamisen kannalta välttämätöntä.

  • Kauppakorkeakoulussa kulkulupa ja kulkukortti haetaan tarvittaessa tilapalveluista. Mukaan tarvitset henkilöllisyystodistuksen ja läsnäolotodistuksen. Läsnäolotodistuksen hankkimisesta ks. kohta Opiskelijanumero ja läsnäolotodistus.
  • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa kulkulupia ja käyttöoikeuksia saatetaan tarvita tilojen ja laitteiden käyttöön laitoksilla. Kulkuoikeuksia haetaan opetuksesta vastaavasta yksiköstä.
  • Tekniikan alan korkeakouluissa eivät JOO-opiskelijat yleensä tarvitse erillisiä kulkulupia tai kulkukorttia. Mikäli tarvetta ilmenee, lisäohjeita saa kyseisen korkeakoulun opiskelijapalveluista.

WebOodi sekä ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin

Kursseille ja tentteihin tulee ilmoittautua. JOO-opinto-oikeudet eivät vapauta sinua Aalto-yliopiston normaaleista läsnäolo-, kurssi- ja tentti-ilmoittautumisvaatimuksista. Pääsääntöisesti ilmoittautuminen tapahtuu WebOodilla. Kursseille ja tentteihin on tietyt ilmoittautumisajat, jotka vaihtelevat hieman korkeakouluittain. Kurssikohtaiset ilmoittautumisajat ja -tavat voit tarkistaa WebOodista. Kannattaa myös tutustua korkeakoulujen Into-sivustojen ilmoittautumis- ja muihin ohjeisiin. Korkeakoulujen sivustoille pääset Inton etusivun kautta (pudotusvalikko Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle, sen jälkeen valitse kyseinen korkeakoulu). Osaan kursseista on osallistumiskiintiö ja/tai osalla kursseista saattaa olla karsiva alkutentti. JOO-opinto-oikeuden myöntäminen ei vielä välttämättä takaa pääsyä kurssille.

WebOodiin pääset kirjautumaan Aalto-käyttäjätunnuksillasi osoitteessa https://oodi.aalto.fi/a/etusivu.html. Kurssikuvaukset löydät WebOodista myös ilman kirjautumista.

Kurssien toteutus ja kurssikuvaukset

Kurssikuvauksissa on tiedot kurssien osaamistavoitteista, toteutuksesta ja suoritusvaatimuksista. Kurssikuvaukset ovat WebOodissa. Kurssikuvauksen yhteydessä on myös tiedot opetusajoista ja -paikoista sekä kurssista järjestettävistä, kuulustelujärjestykseen vahvistetuista tenteistä. 

Yksityiskohtaisempaa tietoa kurssien toteutuksesta on kurssien kotisivuilla MyCourses-oppimisympäristössä: https://mycourses.aalto.fi/.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

JOO-opiskelija on itse vastuussa lukuvuosi-ilmoittautumisesta. Ilman lukuvuosi-ilmoittautumista ei voi suorittaa opintoja. JOOEnsimmäinen lukuvuosi-opiskelijalle ilmoittautuminen on viety valmiiksi lukuvuosi-ilmoittautuminen sille lukuvuodelle, jolloin opinto-oikeus alkaa. Mikäli opiskelijan Jos opinto-oikeus on tätä pidempi, opiskelija huolehtii jatkossa itse lukuvuosi-ilmoittautumisesta. Ilmoittautumisen voi tehdä Aalto-yliopiston normaalina ilmoittautumisaikana. Ohjeet ovat korkeakoulujen Into-sivuilla. Lukuvuosi-ilmoittautumisen voit tehdä henkilökohtaisesti opiskelijapalveluissa, puhelimitse tai sähköpostitse korkeakoulun opiskelijapalveluiden palvelusähköpostiin.

Opinto-oikeuden kesto

Opinto-oikeus on määräaikainen, enintään kaksi vuotta. Jos myönnettyjen opintojen laajuus on 18 opintopistettä tai vähemmän, opinto-oikeus kestää yhden vuoden. Jos opintoja myönnetään yli 18 opintopistettä, kesto on kaksi vuotta. Mikäli kotiyliopisto on puoltanut opintoja lyhyemmäksi aikaa, noudattaa Aalto-yliopisto tätä aikaa.

Myös sekä tentit että mahdolliset rästikuulustelut tulee suorittaa opinto-oikeuden voimassaoloaikana. Kun opinto-oikeus päättyy, ei JOO-opintoja ole mahdollista enää suorittaa. JOO-opintojen jatkaminen on mahdollista vain tekemällä uusi JOO-hakemus. Opinto-oikeutta tulee hakea Aalto-yliopiston JOO-hakuaikojen puitteissa.

Opintosuoritusten rekisteröinti oman kotiyliopiston opintorekisteriin

Aalto-yliopistossa suoritetut JOO-opintosuoritukset merkitään Aalto-yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Opiskelija vastaa itse JOO-suoritusten toimittamisesta oman kotiyliopiston suoritusrekisteriin kotiyliopiston ohjeistamalla tavalla.

...

Sähköistä opintosuoritusotetta pitäisi pystyä käyttämään kaikissa niissä tilanteissa missä paperistakin allekirjoitettua ja leimattua opintosuoritusotetta. Mikäli asiointitaho ei hyväksy sähköisesti allekirjoitettua dokumenttia, voit pyytää allekirjoitetun ja leimatun opintosuoritusotteen Aalto-yliopiston Opiskelijapalvelupisteistä.

Tarvitsetko kotiyliopistoasi varten todistuksen siitä, että suoritetut opinnot muodostavat Aalto-yliopiston tutkintovaatimusten mukaisen sivuopintokokonaisuuden?

Kauppakorkeakoulussa: voit pyytää suorittamiesi opintojen koostamista sivuaineeksi opintosuoritusotteellesi sähköpostitse HelpDeskistä. Liitäthän viestiin Aalto-yliopiston opiskelijanumerosi.

Muissa Aallon korkeakouluissa: Voit kääntyä kyseisellä koulussa tai laitoksella opintoasioista vastaavan henkilön puoleen. Yhteystiedot löydät kokonaisuuden tarjoavan laitoksen tai koulutusohjelman sivuilta Intosta. Sivustoille pääset Inton etusivun kautta (Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle, sen jälkeen valitse kyseinen korkeakoulu ja laitos/koulutusohjelma).

Opintoneuvonta

Kurssikohtaisesta neuvonnasta (sisältäen tentit) vastaa kunkin kurssin vetäjä. Yleistä JOO-opintoihin liittyvää neuvontaa saa opiskelijapalveluista. Oppiainekohtaista neuvontaa annetaan asianomaisella laitoksella.

Yhteystiedot ja lisätietoja

Lisätietoja JOO-opinnoista ja opiskelusta Aalto-yliopistossa saat korkeakoulujen opiskelijapalveluista. Yhteystiedot ovat yläsivulla Aalto kohdeyliopistona.