Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Päätös: Päätettiin, että CSC:ltä Antti Mäki on yhteydessä Helsingin kaupungin kirjastoon Pirjo Lipastiin ja selvittää onko Helsingin kaupunki valmis maksamaan selvitystyöstä, joka liittyy Helsingin kaupungin esitykseen Oodi-domainin siirrosta kirjaston käyttöön. Johtoryhmä korosti, ettei yliopistoille saa syntyä kustannuksia mahdollisesta selvitystyöstä ja/tai Oodi-domainin siirrosta.

Päätettiin, että valmistellaan Oodi-domainasia johtoryhmälle ja siirretään asian käsittely seuraavaan johtoryhmän kokoukseen.

...