Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

AikaAsiatMuistio
   
Ma 12.11.2018 
 • Yliopiston omien tikettien tilaaminen, testaus ja vastuut
  • Yliopistojen on aina sitouduttava testaamaan tilaamansa omat tiketit, muussa tapauksessa ne poistetaan versiosta ja tilaaja vastaa poistamisen kuluista.
  • Mikäli poistaminen ei onnistu ilman että konsortion versioaikataulu vaarantuu, vastaa muutokset tilannut yliopisto mahdollisista ongelmista ja korjausversioista, joita muutokset aiheuttavat tuotantokäytöstä
 • Käydään läpi loppuvuoden tehtävät ja aikataulut
  • Työlista
  • Uniface-päivitys
  • Versioasiat
   • versioaikataulu 2019 (1.3. /1.10.)
   • WebOodin backlogin tiketit, onko tiketöimättömiä asioita jo seuraavaan versioon, priorisointi?
   • Rajapintatarpeet?
 • Vuoden 2019 toiminnan suunnittelu, kerätään kommentit ja toiveet
 • OIG-työpaja muutostuesta, siältöpohdintaa ja suunnittelua
 • Muutostukityön aikataulut
 • Ristiinopisleluhanke: tarvitaan osallistujia Oodi-yliopistoista. Tiedot Jukalle.
 • Projektivastaavien listalla olevat, päivitys
 
 
Ke 25.4.2018Asiat käsiteltiin CMB:n yhteydessä. Muistio löytyy CMB:n sivulta.