Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Vardan käyttöönottoon valmistautuminen alkaa syksyllä 2018. Hallituksen esityksen Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kunnat alkavat siirtää varhaiskasvatuksen järjestäjään, toimipaikkoihin sekä lapsiin liittyviä tietoja 1.1.2019 alkaen. Tämän takia Vardan käyttöönottoon liittyvät koulutukset ja materiaali syksyllä 2018 on suunnattu materiaali  suunnataan aluksi erityisesti kunnille.

Koulutuksissa ja materiaalissa keskitytään etenkin varhaiskasvatuksen järjestäjän, toimipaikkojen ja lasten tietoihin, sillä hallituksen esityksen mukaan tiedonsiirto aloitetaan 1.1.2019 näistä tietokokonaisuuksista.

 

Käyttöönoton tuki kohdennetaan kahdelle kohderyhmälle:

 1. kohderyhmä: kunnat, joilla on käytössä Vardaan integroituva operatiivinen tietojärjestelmä
 2. kohderyhmä: käyttöliittymän käyttäjät eli kunnat, joilla ei ole käytössä Vardaan integroituvaa operatiivista tietojärjestelmää

Kesä 2018

Varda-tietovastaava: Koordinoi ja vastaa varhaiskasvatuksen tiedontuotannon käytänteiden jalkauttamisesta kunnassa ja vastaa kunnan Varda-tietosisältöjen laadusta tietovarannon tiedonsyötössä. Tietovastaavalla on valmiudet hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja raportointityökaluilla.

Varda-järjestelmävastaava: koordinoi ja vastaa kunnassa Vardan käyttöönoton teknisestä valmistelusta sekä jatkossa yhteydenpidosta tekniseen ylläpitoon liittyen.

Syyskuu 2018

 • Uusi varhaiskasvatuslaki voimaan 1.9.2018
 • Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda -webinaari 5.9.
 • Webinaarit 26.9.2018

  Tammikuu 2019

  Joulukuu 2018

  Marraskuu 2018

  Lokakuu 2018

  • Opetushallitus julkaisee määräyksen, ohjeen ja tietoluettelon Vardaan tallennettavista tiedoista
  • Varda-klinikat 5.10. alkaen joka perjantai klo 10-11
  Marraskuu

  Syyskuu 2018

  Joulukuu 2018

  Tammikuu 2019

   

  Kesä 2018

  Varda-tietovastaava: Koordinoi ja vastaa varhaiskasvatuksen tiedontuotannon käytänteiden jalkauttamisesta kunnassa ja vastaa kunnan Varda-tietosisältöjen laadusta tietovarannon tiedonsyötössä. Tietovastaavalla on valmiudet hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja raportointityökaluilla.

  Varda-järjestelmävastaava: koordinoi ja vastaa kunnassa Vardan käyttöönoton teknisestä valmistelusta sekä jatkossa yhteydenpidosta tekniseen ylläpitoon liittyen.