Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Toimintasuunnitelman mukainen lista:

KehityskohdeStatus

Tietosuoja-asetuksen vaatimat toimenpiteet: selvitys ja toteutus

Selvitys tehty. Puron muutokset toteutettu. Hakupalvelun osalta lokitus toteutettu ja päällä. Hallintanäyttöä ei ole tehty, tarvittaessa pyyntö Solenovolle

Laskutuksen tukitoiminnallisuus Purossa: laskutustietojen luonti ja tarkastus onnistuu sujuvasti virkailijan toimesta.

Tuotetaan tähän selainkäyttöliittymä.

Selainkäyttöliittymä ja toiminnallisuus tuotettu. Pääkäyttäjät koulutettu ja ohjeet laadittu.

Puron käyttäjähallinnan hakutoiminnon kehittäminen

Toteutettu.

Puron virkailijan suoritusten käsittelynäytön statustiedon kehittäminen: kuka käsittelee mitäkin suoritusta

Ei mahtune budjettiin vuonna 2018:
JIRA
serverCSC Jira
serverId50ad3187-4aee-33bb-b889-af7440d00d55
keyJOO-230

Purton virkailijaoikeuksien hienosyisempi jako: tiedekuntatiedon käyttömahdollisuuden selvittäminen

Ei mahtune budjettiin vuonna 2018

Koosteraporttit (summa) suorituksista per korkeakoulu Virran tiedoista

Mahdollisesti syksyllä käytettävissä:
JIRA
serverCSC Jira
serverId50ad3187-4aee-33bb-b889-af7440d00d55
keyJOO-221
ja
JIRA
serverCSC Jira
serverId50ad3187-4aee-33bb-b889-af7440d00d55
keyJOO-225

Purosta suorituksen sähköisen siirron markkinointi: valmis rajapinta olemassa.

Informoitu kiinnostuneita korkeakouluja
Puron etusivun organisaatiolistauksen muuttaminen (siistimpi listaus, yksi organisaatio per rivi tms.)Ei mahtune budjettiin vuonna 2018 
JIRA
serverCSC Jira
serverId50ad3187-4aee-33bb-b889-af7440d00d55
keyJOO-204

Puron virkalijalle lähettämä ilmoitus siirretyistä suorituksista: suoritusten nimet mukaan viestiin

Ei mahtune budjettiin vuonna 2018
JIRA
serverCSC Jira
serverId50ad3187-4aee-33bb-b889-af7440d00d55
keyJOO-220
Puro: suoritusten siirtolomakkeelle tieto opintojen sisällöstäEi mahtune budjettiin vuonna 2018
JIRA
serverCSC Jira
serverId50ad3187-4aee-33bb-b889-af7440d00d55
keyJOO-229

Joopas: Käsiteltyihin ja hyväksyttyihin hakemuksiin tai listaan mahdollista merkistä tieto, että opiskelijalle on luotu opinto-oikeus

Vuonna 2019
JIRA
serverCSC Jira
serverId50ad3187-4aee-33bb-b889-af7440d00d55
keyJOO-233