Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jos hetuttoman henkilötunnuksettoman henkilön tietoja pitää voida muokata, muokkausnäytölle pääsee Muokkaa-painikkeella. Henkilölle voi etsiä mahdollisia duplikaatteja ja henkilön voi yksilöidä

...

Kaikkia kenttiä voi muokata ja kansalaisuuksia voi olla n-kappaletta. Jos henkilö on saanut hetunhenkilötunnuksen, se lisätään samalla näytöllä. Henkilölle, jolle on tallennettu tilapäinen, 9-alkuinen henkilötunnus, voidaan myös tallentaa uusi henkilötunnus.

Kun muutokset on tehty, painetaan Tallenna-painiketta tai jos muutokset halutaan perua, painetaan Peruuta-painiketta.

...