Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koski sujuvoittaa viranomaisasiointia ja vähentää päällekkäistä virkatyötä, koska tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Tietovarannosta voidaan jaksaa jakaa tietoa viranomaistoimijoille, esimerkiksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjille, kunnille, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle, Kelalle, Eläketurvakeskukselle, TE-hallinnolle, Kansalliselle arviointivirasto KARVI:lle, Valviralle ja Tilastokeskukselle.

...