Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aila Kanniainen, OY
Alli Järvinen, LUT
Eija Airio, HY
Heli Rautioaho, TaiY
Johanna Gröning, Hanken
Johanna Passiniemi, VY
Silja Pesonen, UEF
Teija Kujala, HY

Mikko Pärnä, CSC, pj.

ASIAT

Uutta: kokouksen asialistat ja muistiot löytyvät uudelta yhteiseltä sivulta: OKO ja OVI kokoukset ja muistiot 1.9.2018 alkaen

    •  aiemmin on ilmoitettu, että kokousmuistiot löytyvät entisiltä OKO ja OVI-sivuilta

1. OILI-Oodi (OKO) -integraatio

...