Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kokouksen nauhoite:

Läsnä:

(päivitetään kokouksessa)

Aila Kanniainen, OY

Sari T., OY
Alli Järvinen, LUT
Eija Airio, HY
Heli Rautioaho, TaiY
Johanna Gröning, Hanken
Silja Pesonen, UEF

...

Uutta: kokouksen asialistat ja muistiot löytyvät uudelta yhteiseltä sivulta: OKO ja OVI kokoukset ja muistiot 1.9.2018 alkaen    (tick) 

  •  aiemmin on ilmoitettu, että kokousmuistiot löytyvät entisiltä OKO ja OVI-sivuilta

 

1. OILI-Oodi (OKO) -integraatio

  • Syksyn 2018 OKO-tiketit toteutetaan Oodin 5.2 versiossa (julki 20.9.2018) -> ei tehdä syksyn 2018 väliversiota   (tick) 
  • OKO-90 Pää- tai sivutoimisuuden ilmoittaminen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä (jatkavat tohtoriopiskelijat)   
   • tiketin edistäminen  / sovittiin, että Teija käy keskustelua Eduixin kanssa, ja kommentoi tiketille. Oli myös keskustelua siitä, että kaikilla yliopistoilla olisi syytä olla yhtenevä standardi lisäkysymysten kanssa (tick)

  • Uusien tohtoreiden OILI-ilmoittautumisen testaus
   • testaajat: Teija ja Eija/HY ja Johanna/VY
   • Opintopolku-OILI-Oodi -testaus
   • kuulumiset ja testaustulokset (tick)  Ei uutta kuulumista tästä asiasta 

  • Muuta
   • Käytiin läpi myös tiketit OKO-125, OKO-130, OKO-131, OKO-132

2. Oodi-Virta (OVI) tiedonsiirto

...