Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Etäkokoukset ja muistiot 12.9.2018 alkaen yhdistettynä Oodi-VIRTA ac:n kanssa joka toinen keskiviikko klo 09:00 - 11:00. OILI-Oodi klo 9-10 ja Oodi-Virta klo 10-11. Kokous perutaan, mikäli ei ole käsiteltäviä asioita.

Kokoushuone osoitteessa: ACP, https://connect.funet.fi/ovi/