Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esimerkki 2. Suoritettu määräajassa  Kerroin
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:21.8.2013  
Tutkinto koodi:651409
= Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
Vaadittu op 240 = 4 v = 8 lukukautta, 48 kuukautta 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:26.1.2018Kokonaisaika: 28.8.2013 - 26.1.2018 = 53 kkkerroin = 1
Läsnäolo lukukaudet:9

S2013 (01.08.-31.12.2013): läsnä  = 5 kk
S2014 (01.08.-31.12.2014): läsnä  = 5 kk
K2015 (01.01.-31.07.2015): läsnä  = 7 kk
S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä  = 5 kk
K2017 (01.01.-31.07,2016): läsnä  = 7 kk
S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk

 
Läsnäolo kuukaudet:53  
Poissaolo lukukaudet:1

K2014 (01.01.-31.07.2014): poissa   = 7 kk

 
Poissaolo kuukaudet:7  
Käytetty aika
46Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
53 - 7= 46
 
Tutkinto suoritettu määräajassa: Kylläläsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  :
                           9  >  8  Ei

käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet :
                     46 < 48   Kyllä
Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5

kerroin = kerroin * 1.5
= 1.5
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: Ei  
Aiempi saman asteen tutkinto: Ei  
Ryhmä kerroin: B651409 = Ryhmä B
ryhmä B: kerroin 1,75
kerroin = kerroin * 1.75
= 2.625
   kerroin = 2.625

...