Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esimerkki 1. Suoritettu määräajassa  Kerroin
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:25.8.2014  
Tutkinto koodi:621102
= Muotoilija (AMK)
Vaadittu op 240 op = 4v = 8 lukukautta, 48 kuukautta 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:31.5.2018Kokonaisaika: 25.8.2014 - 31.5.2018 = 45 kkkerroin=1
Läsnäolo lukukaudet:6

1. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
2. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
3. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä  = 5 kk
4. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä  = 7 kk
5. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
6. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk

 
Läsnäoloaika kuukaudet:36  
Poissaolo lukukaudet:2

1. S2014 (01.08.-31.12.2014): poissa   = 5 kk
2. K2015 (01.01.-31.07.2016): poissa   = 7 kk

 
Poissaoloaika kuukaudet:121.8.2014 - 31.7.2015  ( 5 + 7 = 12 kk) 
Käytetty aika 33Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
45 - 12 = 33 kk (2 vuotta, 9 kuukautta)
 
Tutkinto suoritettu määräajassa:KylläLäsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  : 
                           6  < Kyllä

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet  :
                              33 <  48 Kyllä
Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5

kerroin = kerroin * 1.5
= 1.5
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Aiempi saman asteen tutkinto:Ei  
Ryhmä kerroin:B621102 = Ryhmä BRyhmä B: kerroin 1,75

kerroin = kerroin * 1.75
= 2.625
   kerroin = 2.625
Esimerkki 2. Suoritettu määräajassa  Kerroin
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:21.8.2013  
Tutkinto koodi:651409
= Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
Vaadittu op 240 op = 4 v = 8 lukukautta, 48 kuukautta 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:26.1.2018Kokonaisaika: 28.8.2013 - 26.1.2018 = 53 kkkerroin = 1
Läsnäolo lukukaudet:9

1. S2013 (01.08.-31.12.2013): läsnä  = 5 kk
2. S2014 (01.08.-31.12.2014): läsnä  = 5 kk
3. K2015 (01.01.-31.07.2015): läsnä  = 7 kk
4. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
5. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä  = 7 kk
6. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä  = 5 kk
7. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä  = 7 kk
8. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
9. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk

 
Läsnäolo kuukaudet:53  
Poissaolo lukukaudet:1

1. K2014 (01.01.-31.07.2014): poissa   = 7 kk

 
Poissaolo kuukaudet:7  
Käytetty aika
46Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
53 - 7= 46 46  (3 vuotta, 10 kuukautta)
 
Tutkinto suoritettu määräajassa: KylläLäsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  :
                           9  >  8  Ei

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet :
                     46 < 48   Kyllä
Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5

kerroin = kerroin * 1.5
= 1.5
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: Ei  
Aiempi saman asteen tutkinto: Ei  
Ryhmä kerroin: B651409 = Ryhmä B
ryhmä B: kerroin 1,75
kerroin = kerroin * 1.75
= 2.625
   kerroin = 2.625
Esimerkki 3. Tutkinto ei suoritettu määräajassa. Määräaika ylitetty yli 12 kk   
Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä:1.9.2011  
Tutkinto koodi:

631101   
= Tradenomi (AMK), talous, hallinto ja markkinointi

Vaadittu op 210 op =  3.5v = 7 lukukautta, 42 kk 
Tutkinnon suorituspäivämäärä:31.5.2018Kokonaisaika: 1.9.2011 - 31.5.2018 = 81 kk 
Läsnäolo lukukaudet:11

Siirto-opiskelija, alkuperäinen oikeus alkanut 1.9.2011
4 läsnäolo lukukautta edellisestä:
1. S2011 (01.08.-31.12.2011): läsnä  = 5 kk
2. K2012 (01.01.-31.07.2012): läsnä  = 7 kk
3. S2012 (01.08.-31.12.2012): läsnä  = 5 kk
4. K2013 (01.01.-31.07.2013): läsnä  = 7 kk
----- Siirtynyt 21.8.2013
5. S2013 (01.08.-31.12.2013): läsnä  = 5 kk
6. K2014 (01.01.-31.07.2014): läsnä  = 7 kk
7. S2014 (01.08.-31.12.2014): läsnä  = 5 kk
8. K2015 (01.01.-31.07.2015): läsnä  = 7 kk
9. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä  = 5 kk
K2016 (01.01.-31.07.2016): puuttuu (passivoitu opiskeluoikeus)
S2016 (01.08.-31.12.2016): puuttuu (passivoitu opiskeluoikeus)
K2017 (01.01.-31.07.2017): puuttuu (passivoitu opiskeluoikeus)
10. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä  = 5 kk
11. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä  = 7 kk

 

 
Läsnäoloaika kuukaudet:   
Poissaoloaika kuukaudet:0  
Käytetty aika
81Käytetty aika = Kokonaisaika  - poissaoloaika
81 - 0 = 81 kkkk  (6 vuotta, 9 kuukautta)
 
Tutkinto suoritettu määräajassa:EiLäsnäolo lukukaudet  <= tavoite lukukaudet  :
                           11  >  7  Ei

Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet  :
                              8142 Ei
 
Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen:Ei  
Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen:Kyllä Kerroin: 1
Aiempi saman asteen tutkinto:Ei  
Ryhmä kerroin:A631101 = Ryhmä ARyhmä A: kerroin 1.0
   kerroin = 1

...