Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Kokouksen asialistat ja muistiot löytyvät uudelta yhteiseltä sivulta: OKO ja OVI kokoukset ja muistiot testaaminen ja seuranta, OKO Road mapit 1.9.2018 alkaen

1. OILI-Oodi (OKO) -integraatio

  • Syksyn 2018 OKO-tiketit toteutetaan Oodin 5.2 versiossa (julki 20.9.2018) -> ei tehdä syksyn 2018 väliversiota
  • OKO-90 Pää- tai sivutoimisuuden ilmoittaminen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä (jatkavat tohtoriopiskelijat)   
   • Helsingin yliopiston OILIin tilaamat uusien tohtoreiden ilmoittautumisten lisäkysymykset on kirjattu HY:n wiki-sivulle: https://wiki.eduuni.fi/display/cscoili/OILI_Helsingin+yliopisto kysytään OILI-lomakkeella Ohjaajatiedot; tiedot tulevat SiirOpisLisaTiet-aputauluun, mutta niitä ei siirretä Oodin varsinaisiin tauluihin -> HY vie tiedot itse Oodin kantaan
   • ohjaajat on siirrettävissä Oodiin, mutta mappaus, esim. etunimi=etunimi, täytyy määritellä. Oodissa jo olevaa ei haluta ajaa yli rajapinnasta tulevalla tiedolla. Rajapinnasta tuleva tieto lisätään uutena rivinä ohjaajiin Oodissa. Ohjaajat -tieto Opinto-oikeuskohtainen tieto. HY yhdistää tarvittaessa ohjaajat Oodin henkilöihin.
   • tulossa: OILI-kysymys: Olenko sopinut päätoimisuudesta ohjaajan kanssa?
   • kaikki kysymykset pitää myös olla englanniksi ja ruotsiksi, joten pitää selvitellä käännökset

  • Uusien tohtoreiden OILI-ilmoittautumisen testaus
   • testaajat: Teija ja Eija/HY ja Johanna/VY
   • Opintopolku-OILI-Oodi -testaus
   • kuulumiset ja testaustulokset/havainnot OILIn testaustuloksetlomakkeelle
    • HY: tilanteessa, jossa uudella tohtorilla on ennestään voimassa oleva perustutkinto-oikeus, maksujen kanssa OILIssa tullut ongelmia vastaan - > OILI-määrittelyjen tarkistus?
    • VY: hankaluuksia testimateriaalin saamisessa Opintopolkuun; saatu materiaalia vasta viime viikolla ja viiveitä myös reagoinnissa OILI-puolella -> yksi saatu testattua
   • OILI-asiantuntijaryhmä 9/2018: perusmäärittelyt maksutietojen tiimoilta korjataan
   • kannattaa testata uutta tohtoria, jolla ei ole voimassaolevia opinto-oikeuksia ennestään

  • Uudet OKO-tiketit
   • Uusi rinnakkainen kk-hakeneet rajapinta
   • testissä Opintopolussa
   • ei aikataulua uuden rajapinnan käyttöönotolle

  • Muuta
   • esillä ollut tiketti OKO-125 Jatkavien, poissaolevaksi ilmoittautuneiden, perustutkinto-opiskelijoiden tietoihin jää yths-rasti
    • suljettu tarpeettomana; ei muutoksia

...