Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Julkaisemme tällä sivulla varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan liittyviä ohjeistuksia.

  • Opetushallituksen ohje liitteineen Vardasta: ohje (pdf) | mallilausekkeet (docx) | mallitiedote (docx) | anvisning (pdf) | modell (docx) | exempelmeddelande (docx) 1.1.2019 Vardaan tallennettavien tietojen osalta

  • Tietoluettelo | Uppgiftsförteckning - tietoluettelo kuvaa varhaiskasvatuksen tietovarannon Vardan tietosisältöä. Tietoluetteloon on sisällytetty Vardaan 1.1.2019 lähtien tallennettavat tiedot.

  • Opetushallituksen määräys | föreskrift varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Vardasta) 1.1.2019 Vardaan tallennettavien tietojen osalta.

  • Ohje Vardan palvelukäyttäjätunnuksen rekisteröintiin - ohje on tarkoitettu varhaiskasvatusjärjestelmien toimittajien käyttöön järjestelmien välisten integraatioiden toteuttamiseen

  • Tiedonsiirtorajapinta - Tiedonsiirtorajapinta ja sen dokumentointi löytyvät Vardan teknisen toteuttaja CSC:n serveriltä, jonne pääsyn saavat pyynnöstä varhaiskasvatusjärjestelmien järjestelmätoimittajat sekä ne kunnat ja kuntayhtymät, joilla on käytössä oma Vardaan integroitava varhaiskasvatusjärjestelmä. Mikäli tarvitset pääsyn tiedonsiirtorajapintaan, lähetäthän sähköpostia osoitteella varda@opintopolku.fi.

  • Kunnille ja kuntayhtymille esiopetustietojen tallentamisesta KOSKI-palveluun | Införandet av uppgifter om förskoleundervisning i KOSKI-tjänsten

  • Esiopetustiedot KOSKI-palveluun - Esiopetusta koskevat tiedot tallennetaan sekä varhaiskasvatuksen tietojärjestelmistä että perusopetuksen tietojärjestelmistä suoraan KOSKI-palveluun 1.1.2019 lähtien. Näin tiedot saadaan systemaattisesti suoraan siihen palveluun, johon ne on lain mukaan tallennettava. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen toimipaikassa esiopetuksessa olevien lasten tietoja ei tallenneta ensin varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan ja siirretä sieltä KOSKI-palveluun. KOSKI-tiimi ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen järjestelmätoimittajiin ja huolehtii esiopetustietoihin liittyvästä tiedonsiirrosta järjestelmätoimittajien kanssa. KOSKI-tiimin tavoittaa sähköpostitse osoitteesta koski@opintopolku.fi. Lisätietoja KOSKI-palvelusta: oph.fi/koski. Opetushallituksen määräys (20.12.2017) KOSKI-palvelusta: määräys | tietoluettelouppgiftsförteckning | ohje | föreskrift | anvisning. Ks. myös KOSKI-materiaalit.


Children Display
alltrue