Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
KorkeakouluKorkeakoulussa tehdään validointiKorkeakoulussa ei tehdä validointiaLisätietojaParhaat käytännöt "Best practices"
Aalto yliopistoArcadaCentriaDIAK X (7.12.18 alkaen)

Virtaan lähetettävä tiedosto valitoidaan ennen lähetystä. Jos siinä on virheitä tiedostoa ei lähetetä.

Virtayhteyshenkilö ja atk-tuki saa validoinnin epäonnistuisesta tiedon

Haaga-Helia AMKHAMKX
Validointi Pepissä.Saadaan virheraportti Virtasftp-palvelimen kautta samassa tiedonsiirrossa aineistojen kanssa.
HankenX
Validointi tehdään Oodi-Virta -tiedonsiirrossa.Saadaan virheraportti Virtasftp-palvelimen kautta.
Humakx
Validointi otettu tuotantoon 14.1.2019 alkaen (Peppi).Validointi tarkistaa, että opinto-oikeuksien määrä ei merkittävästi laske edellisestä viennistä. Lisäksi tarkistetaan Virta-tiedoston muodollinen oikeellisuus ja listataan mahdolliset virheet. Virhetilanteessa tiedostoa ei lähetetä ja asetuksissa määriteltyihin s-postiosoitteisiin lähetetään ilmoitusviesti.
HY

Validointi Oodi-Virta -tiedonsiirrossa.Saadaan virheraportti Virtasftp-palvelimen kautta.
JAMK

 Validointi tehdään ASIOssa Saadaan virheraportti Virtasftp-palvelimen kautta samassa tiedonsiirrossa aineistojen kanssa.
JYUX

Sisällön validointi ennen xml-tiedostojen muodostamista sen jälkeen kun ns. Virta-kori on muodostettu.

Jos sisältö validoituu, muodostetaan xml-tiedostot. Ne muodostetaan ja validoidaan teknisesti skeemaa vasten.

Vasta kun kaikki tiedot ovat validointien kannalta kunnossa, lähetetään tiedot Virtaan.

Täysin itse rakennettu ns. Virta-kori, validointi ja xml-tiedostojen muodostaminen käyttäen integraatiojärjestelmää. Virta-sftp-palvelimelle tuotetut tiedostot kopioidaan jaetulle verkkolevyalueelle automaattisesti. Tiedonkeruiden yhteydessä kaikki asiaankuuluvat tiedostot arkistoidaan jaetulle verkkolevyalueelle automaattisesti (ja tietokannan sisällä Virta-kori arkistoidaan myös).
KAMKX

Validoinnit xml muodostuksen yhteydessä. Siirtotiedot yksittäiseen Virta_KAMK.xml tiedostoon.

Jokaisen opiskelijan tiedot validoidaan ennen tiedostoon kirjoitusta, jos virhe kyseinen opiskelijaa ohitetaan.

Tiedoston validointi vielä ennen Virtaan lähetystä jos virheellinen ei lähetetä.

KareliaLAMK X
Peppiin sisäänrakennettu validointi.Jos validointi epäonnistuu, virheraportti saadaan Virtasftp-palvelimen kautta samassa tiedonsiirrossa aineistojen kanssa.
LaureaX
Validointi Pepissä

Virtaan lähetettävä tiedosto valitoidaan ennen lähetystä. Jos siinä on virheitä tai opiskelijoiden lukumäärä poikkeaa edellisestä lähetyksestä (yli 10 opiskeluoikeutta vähemmän), niin  tiedostoa ei lähetetä Virtaan pääkäyttäjä saa validoinnin epäonnistuisesta tiedon.

Lapin AMKX
Validointi tehdään SQL Server Integration Services (SSIS)-välineellä koko aineistoa vastaan.Jos validointi epäonnistuu, tietoja ei lähetetä.
LUTLaYMetropoliaX
Validoidaan virtasftp-palvelimelta haetut aineistotEpäonnistuneesta validoinnista tulee viesti tietylle henkilöille, jotka korjaavat virheet.
NoviaOAMKX
Validointi PepissäVirheraportti saadaan Virtasftp-palvelimen kautta samassa tiedonsiirrossa aineistojen kanssa.
OYX
Validointi Oodi-Virta -tiedonsiirrossaSaadaan virheraportti Virtasftp-palvelimen kautta.
PolamkSaimaan AMKSAMK
X

Savonia X

Jos validointi epäonnistuu, niin Virtaan sfp-palvelimelle lähetetään viimeisin kunnossa oleva xml -tiedosto. Selvitetään validoinnin epäonnistumisen syyt ja korjataan ne. 
SeAMKTaiYX
Validointi Oodi-Virta -tiedonsiirrossa
TAMKX
Integraatioväylään rakennettu  validointi

TAMK tarkastaa siirtotiedoston omassa integraatioväylässään VIRTA-skeematiedostoja vasten. Jos validointi epäonnistuu, tiedostoa ei lähetetä VIRTAan, vaan sille tehdään automaattinen analyysi, jossa datasta otetaan irti ei-validit elementit. Nämä lähetetään edelleen VIRTA-vastaavalle, joka valvoo ongelmien korjausta tulosten avulla. Epäonnistuneesta validoinnista tulee myös viesti tietylle joukolla.

Lisäksi tarkistetaan, ettei opiskelijamäärä ole vähentynyt edelliseen vientiin verrattuna eli on vähintään 99% edellisestä. Jos opiskelijamäärä on alle, tieodstoa ei siirretä VIRTAan, vaan siitä lähtee viesti VIRTA-vastaaville tarkistusta varten.

TAUX
Validointi SisussaDatalle suoritetaan xml-scheman mukainen validointi Sisussa. Validista datasta Sisu muodostaa tietopäivitysten yhteydessä uudet xml-dokumentit VIRTAan siirrettäväksi. Validoinnissa hylätystä datasta Sisu kirjoittaa lokia, josta muodostuu raportit yliopistolle.
TuAMK X
 Validointi Pepissä
TYUEFX
Validointi Oodi-Virta -tiedonsiirrossaSaadaan virheraportti Virtasftp-palvelimen kautta.
VAMK
x
Tarkistusajo käytössä, mutta sen käyttö ei ole ollut ongelmatonta. Eli täysin varmasti ei voi sanoa, onko lopputulema validi. Siksi tuo "ei validointia" valinta tässäkohdin.
VYX
Validointi Oodi-Virta -tiedonsiirrossaSaadaan virheraportti Virtasftp-palvelimen kautta.
ÅAXAMK