Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleJag ansvarar för datahanteringen i ett kommunalt daghem. Vilka skyldigheter medför informationsresursen för oss och när tas den i bruk?

I lagen om småbarnspedagogik ingår en tidpunkt för ikraftträdande, enligt vilken kommunen från och med 1.1.2019 är skyldig att i informationsresursen föra in de uppgifter som ingår i 70 § om verksamhetsställen och barn. Uppgifter om personal och vårdnadshavare ska föras in från och med 1.9.2019.

Målet är att överföringen av uppgifter till informationsresursen inom småbarnspedagogiken görs så automatiserat som möjligt.

Om kommunen har tillgång till ett operativt system för småbarnspedagogik, skapas mellan småbarnspedagogikens operativa system och Varda-tjänsten en integration, genom vilken den automatiska överföringen genomförs och varvid behovet av manuellt införande av uppgifter minskar (till exempel ifyllande av separata enkäter/blanketter för statistiska uppgiftsbehov).

Om kommunen inte har tillgång till ett operativt system för småbarnspedagogik, ska uppgifterna enligt 70 § i lagen om småbarnspedagogik föras in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken via Varda-användargränssnittet från och med 1.1.2019.

Enligt lagen om småbarnspedagogik verkar kommunen i rollen som personuppgiftsansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning i fråga om de uppgifter som kommunen för in.

 

Användaradministration och Varda-kontaktpersoner

 

Expand
titleHur får jag reda på vem som är huvudanvändaren för Studieinfo i min kommun, dvs. den person som beviljar användarrättigheter till Varda?

Utbildningsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behörighetstjänsten och har tillgång till uppgifterna om kommunernas huvudanvändare. I sådana fall kan Utbildningsstyrelsen kontaktas via adressen yhteisetpalvelut@opintopolku.fi

...