Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleHur införs uppgifter om personer som inte har finsk personbeteckning i Varda?

Identifiering av personer som inte har en finländsk personbeteckning sker med Utbildningsstyrelsens studentnummer. Kommunen/samkommunen svarar för att ett barn utan personbeteckning identifieras och för att ett barn som inte har personbeteckning får ett studentnummer i Utbildningsstyrelsens studentnummerregister med hjälp av användargränssnittet. Basuppgifterna för en person som saknar personbeteckning måste sparas och personen måste identifieras innan hans/hennes uppgifter kan överföras/sparas i Varda. Mer information om identifiering av personer finns på sidan Oppijatietojen hallinta (på finska).  OBS. Då   Observera, att då personen senare får en personbeteckning, ska personbeteckningen uppdateras i personens uppgifter via studentnummerregistret i Studieinfo. Om personen har en tillfällig personbeteckning som börjar med 9, lämnas fältet för personbeteckningen tomt. En detaljerad anvisning finns här: Henkilötunnuksettoman henkilötietojen muokkaus (på finska).

...