Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kokouksen nauhoite: https://connect.funet.fi/pir0obaev9jd/ OVI alkaa kohdasta 13:0221

Läsnä:

Aila Kanniainen, OY
Alli Järvinen, LUT
Eija Airio, HY
Hanna Hakala, TaiY
Heli Rautioaho, TaiY
Johanna Gröning, Hanken
Johanna Passiniemi, VY
Maiju Järvensivu, LUT
Sari T., OY
Silja Pesonen, UEF
Tarja Pakarinen, UEF
Teija Kujala, HY

...