Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

OILI-OODI -integraatioon liittyen ei tehdä väliversiota syksyllä 2018. Ajankohtaiset OKO-tiketit on toteutettu Oodin syksyn versiossa 5.2 ja sen aikataulun mukaan.