Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ACP, https://connect.funet.fi/oodi

Kokouksen nauhoite: https://connect.funet.fi/pnih2knb7hyg/ OVI kohdasta 045:37

Läsnä:
Aila Kanniainen, OY

Alli Järvinen, LUT
Eija Airio, HY
(OVI)
Hanna Hakala, TaiY
Heli Rautioaho, TaiY
Johanna Gröning, Hanken
Johanna Passiniemi, VY
Maiju Järvensivu, LUT
Sari T., OY
Silja Pesonen, UEF
Tarja Pakarinen, UEFTeija Kujala, HY

Jan-Ole Sandås, Acenet Oy (OKO)
Sten-Erik Sandås, Acenet Oy (OKO)

...