Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ACP, https://connect.funet.fi/oodi

Kokouksen nauhoite: https://connect.funet.fi/ptdhsgwp6gl7/  OVI kohdasta  1:02:04

Läsnä:

Aila Kanniainen, OY
Alli Järvinen, LUT (OVI)
Eija Airio, HY (OKO)
Hanna Hakala, TaiY (OKO)
Heli Rautioaho, TaiY
Johanna Gröning, Hanken
Johanna Passiniemi, VY
Maiju Järvensivu, LUT
Sari Tossavainen, OY
Silja Pesonen, UEF
(OKO)
Tarja Pakarinen, UEF
Teija Kujala, HY

Jan-Ole Sandås, Acenet Oy (OKO)

Eila Partanen, CSC, pj.

ASIAT

...