Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suomalainen henkilötunnus on yksilöllinen tunniste. Vaikka henkilöillä voisi olla keskenään sama nimi, sama syntymäaika ja -paikka, henkilötunnus on aina uniikki. Siksi sillä voi luotettavasti yksilöidä henkilön. Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, yksilöinnissä on aina pieni epävarmuustekijä. Epävarmuustekijän mahdollisuus pyritään saamaan mahdollisimman pieneksi käyttämällä yksilöinnissä muita käytettävissä olevia tietoja, kuten kaikki nimitiedot, syntymätiedot, asuintiedot ja kansalliset tunnisteet. Kun henkilöllä on henkilötunnus, henkilön perustiedot tarkistetaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Jos hakemuksella ilmoitetut nimitiedot ja henkilötunnus täsmäävät väestötietojärjestelmän kanssa, henkilö yksilöityy automaattisesti ja saa oppijanumeron. Jos hakemuksella syötetyssä nimessä on pieni virhe, se korjaantuu nimitietoja haettaessa. Jos virhe on suuri tai henkilön syöttämä nimi on kokonaan eri kuin väestötietojärjestelmään tallennettu, yksilöinti jää virkailijan päätettäväksi. Henkilötunnuksettomat henkilöt on virkailijan aina erikseen yksilöitävä käsin. Jos henkilöllä on tilapäinen 9 -alkuinen henkilötunnus, henkilöä ei voi yksilöidä. Tilapäistä henkilötunnusta ei pidä tallentaa oppijanumerorekisteriin. Henkilötunnuksettomia henkilötietoja voi myös muokata.

...