Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Henkilöstötietojen selvitys

Opetushallitus lähettää lähetti henkilöstötiedoista kunnille ja kuntayhtymille selvityksen joulukuussa 2018. Selvityksessä kuntaa tai kuntayhtymää pyydetään määrittelemään, mistä kunnan käytössä olevasta tietojärjestelmästä mikäkin Vardaan tuleva henkilöstötieto löytyy. Jos tietoa ei löydy, selvityksessä kysytään kysyttiin myös, mihin tietojärjestelmään tieto voitaisiin tallentaa. Kuntien ja kuntayhtymien vastauksia hyödynnetään henkilöstöhallinnon järjestelmäintegraatioiden määrittelytyössä. Selvityksen vastausaika päättyy 11.1.2019.

Selvitykseen vastaamisen tueksi on tuotettu alustava luettelo Vardaan tulevista henkilöstötiedoista: Varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tietosisällöt - alustava määrittelyiden luettelo

...