Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Alla on kuvattu tarkemmin, miten tiedon laadun testausprosessi etenee. Lisäksi tältä sivulta löytyvät myös tiedon laadun testitapaukset. Testitapauksissa kuvatut yksittäiset tiedot ja niiden kuvaukset löytyvät Vardan tietoluettelosta.

Tiedon laadun testausprosessi:

 1. Varda-tietovastaava varaa aikaa testaukselle. Testaus tulee tehdä heti sen jälkeen kun kunta on aloittanut tiedon syötön Vardaan. Käytännössä tiedon laadun testauksen voi tehdä joko samana tai seuraavana päivänä tiedon ensimmäisestä siirtämisestä/tallentamisesta Vardaan.

 2. Varda-tietovastaava tutustuu Vardan testitapauksiin ja etsii testauksessa tarvitsemansa tiedot kunnan operatiivisesta varhaiskasvatusjärjestelmästä/rekisteristä. 

 3. Varda-tietovastaava varmistaa, että hänellä on kuntatason Varda-katselijan tai Varda-pääkäyttäjän käyttöoikeus . Kunta/KY päättää, mitkä oikeudet Varda-tietovastaava tarvitsee.

 4. Varda-tietovastaava kirjautuu Vardan käyttöliittymään Opintopolku-palvelussa.

 5. Varda-tietovastaava avaa Varda-käyttöliittymässä Tietojen katselu -sivun.

 6. Varda-tietovastaava valitsee testitapausta vastaavat tiedot kunnan varhaiskasvatuksen järjestelmään / rekisteriin tallennetuista tiedoista.
 7. Varda-tietovastaava vertaa ko. kunnan tietoja Vardan tietoihin testitapaus kerrallaan. 

 8. Varda-tietovastaava raportoi testauksen tulokset Opetushallituksen lomakkeelle. Opetushallitus ottaa tarvittaessa yhteyttä Varda-tietovastaavaan.

 9. Mikäli Varda-tietovastaava tunnistaa kunnan kirjauskäytännöissä virheitä, tietovastaava ohjeistaa asianosaisia omassa kunnassaan.

...

Tiedon laadun testauksen testitapaukset

 

1. Valitse yksi päiväkoti ja tarkista toimipaikan tiedoista

 • Testitapaus 1a: toimipaikan nimitiedot        
 • Testitapaus 1b: käynti- ja postiosoitetiedot
 • Testitapaus 1c: puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Testitapaus 1d: kasvatusopillinen järjestelmä
 • Testitapaus 1e: toimipaikan toimintamuoto
 • Testitapaus 1f: asiointikieli/asiointikielet
 • Testitapaus 1g: järjestämismuoto
 • Testitapaus: 1h: varhaiskasvatuspaikkojen määrä
 • Testitapaus 1i: onko toiminnallinen painotus -tieto oikein. Jos toiminnallinen painotus on kyllä, tarkista että painotuksen tiedot näkyvät lomakkeella, ja että ne ovat oikein.
 • Testitapaus 1j: onko kielipainotustieto oikein. Jos kielipainotus on kyllä, tarkista että painotuksen tiedot näkyvät lomakkeella, ja että ne ovat oikein.
 • Testitapaus 1k: toimipaikan alkamispäivämäärä
 • Testitapaus 1l: toimipaikan päättymispäivämäärä (huom. voi olla tyhjä)

2.  Jos kunnassa on perhepäiväkoteja tai ryhmäperhepäiväkoteja, tarkista yksittäisen perhepäiväkodin tai ryhmäperhepäiväkodin tiedot edellisen listan mukaisesti. 

3.  Valitse yksi toimipaikka, jossa ei järjestetä vuorohoitoa. Valitse siihen sijoitettu yksittäinen lapsi, joka ei ole vuorohoidossa, ja tarkista lapsen tiedoista:

 • Testitapaus 3a: varhaiskasvatuspäätöksen alkamispäivämäärä
 • Testitapaus 3b: varhaiskasvatuspäätöksen päättymispäivämäärä (huom. voi olla myös tyhjä)
 • Testitapaus 3c: varhaiskasvatuspäätöksen hakemuspäivämäärä
 • Testitapaus 3d: päätöksessä myönnetty varhaiskasvatusaika (tuntimäärä viikossa)
 • Testitapaus 3e: että vuorohoitotiedon kohdalla lukee ei
 • Testitapaus 3f: että päivittäinen varhaiskasvatus -tieto on kyllä, jos varhaiskasvatus on päivittäistä, ja ei, jos varhaiskasvatus on osaviikkoista
 • Testitapaus 3g: että kokopäiväinen varhaiskasvatus -tieto on kyllä, jos varhaiskasvatus kestää yli viisi tuntia päivässä (yli 5.01 tuntia), ja ei, jos varhaiskasvatus kestää tasan viisi tuntia tai alle päivässä. 
 • Testitapaus 3h: onko pikakäsittelytieto muodostettu Vardassa oikeinTestitapaus 3i: onko lapsen varhaiskasvatuksen järjestämismuoto oikein
  • Mikäli lapsen hakemuksen alkamispäivämäärän ja päätöksen alkamispäivämäärän väli on kaksi viikkoa tai alle, pikakäsittely-kentässä näkyy kyllä.
 • Testitapaus 3i: onko lapsen varhaiskasvatuksen järjestämismuoto oikeinTestitapaus 3j: onko varhaiskasvatussuhteen alkamispäivämäärä oikein 
 • Testitapaus 3k: onko varhaiskasvatussuhteen päättymispäivämäärä oikein (huom. voi olla myös tyhjä)

4. Jos kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta vuorohoitona, valitse vuorohoitoa järjestävä toimipaikka ja tarkista yksittäisen vuorohoidossa olevan lapsen tiedoista:

 • Testitapaus 4a: varhaiskasvatuspäätöksen alkamispäivämäärä
 • Testitapaus 4b: varhaiskasvatuspäätöksen päättymispäivämäärä (huom. voi olla myös tyhjä)
 • Testitapaus 4c: varhaiskasvatuspäätöksen hakemuspäivämäärä
 • Testitapaus 4d: päätöksessä myönnetty varhaiskasvatusaika (tuntimäärä viikossa)
 • Testitapaus 4e: että vuorohoitotiedon kohdalla lukee kyllä
 • Testitapaus 4f: että päivittäinen varhaiskasvatus -tieto on tyhjä
 • Testitapaus 4g: että kokopäiväinen varhaiskasvatus -tieto on tyhjä
 • Testitapaus 4h: onko pikakäsittelytieto muodostettu Vardassa oikeinTestitapaus 4i: onko lapsen varhaiskasvatuksen järjestämismuoto oikein
  • Mikäli lapsen hakemuksen alkamispäivämäärän ja päätöksen alkamispäivämäärän väli on kaksi viikkoa tai alle, pikakäsittely-kentässä näkyy kyllä.
 • Testitapaus 4i: onko lapsen varhaiskasvatuksen järjestämismuoto oikeinTestitapaus 4j: onko varhaiskasvatussuhteen alkamispäivämäärä oikein 
 • Testitapaus 4k: onko varhaiskasvatussuhteen päättymispäivämäärä oikein (huom. voi olla myös tyhjä)

5. Jos kunnassa on lapsia, jotka on sijoitettu kahteen toimipaikkaan, valitse Tietojen katselu -sivulta yksikerrallaan kumpikin toimipaikka ja tarkista yllä olevan listan avulla, että lapsen tiedot näkyvät oikein kummassakin toimipaikassa.

Testauksen etenemisen raportointi

Varhaiskasvatustoimija raportoi Opetushallitukselle tiedon laadun testauksen etenemisestä.

Linkki testauksen raportointilomakkeeseen lisätään tälle sivulle tammikuun aikana.