Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Lapsen tiedot ja lapsen oppijanumero haetaan Vardaan aina Opetushallituksen OppijanumerorekisteristäOpintopolun oppijanumerorekisteristä. Oppijanumerorekisteri hakee tiedot puolestaan Väestörekisterikeskuksen Väestötietojärjestelmästä.

Jos lapsella ei ole suomalaista henkilötunnusta, Varda ei voi hakea lapsen tietoja suoraan Oppijanumerorekisteristäoppijanumerorekisteristä. Ennen kuin henkilötunnuksettoman lapsen tiedot voi viedä Vardaan, varhaiskasvatustoimijan pitää tallentaa henkilön perustiedot Opintopolun oppijanumerorekisteriin ja yksilöidä henkilö käsin Oppijanumerorekisterin Opintopolun käyttöliittymässä. Vardassa henkilötunnuksettoman  voi yksilöidä henkilö, jolla on Varda-pääkäyttäjän tai Varda-tallentajan käyttöoikeudet. Huomaa, että kun henkilö myöhemmin saa henkilötunnuksen, henkilötunnus pitää tallentaa henkilön tietoihin Opintopolun oppijanumerorekisterin kautta. Jos henkilöllä on tilapäinen 9-alkuinen henkilötunnus, jätetään henkilötunnus-kenttä tyhjäksi.

Henkilötunnuksettomien yksilöinti tapahtuu Opintopolun virkailijan käyttöliittymässä https://virkailija.opintopolku.fi. Käyttöliittymä löytyy navigaatiosta kohdasta Käytönhallinta ja sen alta kohdasta Oppijoiden tuontiHenkilötietojen ja käyttöoikeuksien hallinta.

Ohjeet