Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

https://www.otus.fi/hanke/opiskelijabarometri/OTUS ry:n Opiskelijabarometri-kyselytutkimuksessa vuonna 2016 hyödynettiin kyselyn otoksen poiminnassa ja kyselyyn vastannaiden taustatietojen osalta VIRTA-opintotietopalvelua.