Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KorkeakouluVIRTAan tuodaan 3-lajin suorituksia

Korkeakoululla voi olla suorituksia, joita kysyttäessä toimitetaan

Kelalle (ei siirretä VIRTAan)

Lisätietoja (esim. millaisia erikseen Kelaan raportoitavat suoritukset,

miksei tuoda VIRTAan)

Aalto yliopisto   
Arcada   
Centria   
DIAK   
Haaga-Helia AMK   
HAMK   
Hanken   
Humak   
HY   
JAMK   
JYU   
KAMK   
Karelia   
LAMK   
LaureaKylläEi-
Lapin AMK   
LUT   
LaY   
Metropolia   
Novia   
OAMK   
OY   
Polamk   
Saimaan AMK   
SAMK   
Savonia   
SeAMK   
TaiY   
TAMKKyllä Ei 
TAU - tekniikan alan koulutukset   
TAU - muut kuin tekniikan koulutuksetEiEi sellaisia, joiden opintopistelaajuus olisi > 0Kaikki suoritukset tuodaan Virtaan 2-lajisina, koska Opsussa kaikki suoritukset ovat samanarvoisia. Suoritusta ei (ohjelmallisesti) tiedetä osasuoritukseksi ennen kuin se on sisällytetty toiseen 2-lajiseen opintosuoritukseen. Jos suoritus sisällytetään toiseen 2-lajiseen suoritukseen (l. muuttuu osasuoritukseksi), sen laajuus nollautuu eikä sitä enää siirretä Virtaan, mutta tällöin "pääsuoritus" sisältää sisällytettyjen suoritusten laajuudet.
TuAMK   
TY EiEi  
UEF   
VAMK   
VY   
ÅA   
XAMK