Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KorkeakouluVIRTAan tuodaan 3-lajin suorituksia

Korkeakoululla voi olla suorituksia, joita kysyttäessä toimitetaan

Kelalle (ei siirretä VIRTAan)

Lisätietoja (esim. millaisia erikseen Kelaan raportoitavat suoritukset,

miksei tuoda VIRTAan)

Aalto yliopisto   
Arcada   
Centria   
DIAK   
Haaga-Helia AMK   
HAMK   
Hanken   
Humak   
HY   
JAMK   
JYU   
KAMK Ei  Ei

Kaikki suoritukset tuodaan Virtaan 2-lajisina myös ns. osasuoritukset. Opintosuorituksissa on <Sisaltyvyys> elementillä lisätty osasuoritukset.

Karelia   
LAMKEiKylläOsasuoritus voi olla esim. tentti, essee, tehtävä. Opettaja voi luoda osasuorituksen toteutukselle.
LaureaKylläEi-
Lapin AMK   
LUT   
LaY EiEi sellaisia, joiden opintopistelaajuus olisi > 0 
Metropolia   
Novia   
OAMK   
OYEiEi sellaisia, joiden opintopistelaajuus olisi > 0 
Polamk   
Saimaan AMK   
SAMK   
Savonia EiEi  
SeAMK   
TaiY   
TAMKKylläEi 
TAU - tekniikan alan koulutuksetEiEi sellaisia, joiden opintopistelaajuus > 0Opiskelijalla voi olla osasuoritus, esim. tentti, harjoitustyö, labra, välikoe jne. Näillä ei opintopisteitä. Näitä ei siirretä Virtaan.
TAU - muut kuin tekniikan koulutuksetEiEi sellaisia, joiden opintopistelaajuus olisi > 0Kaikki suoritukset tuodaan Virtaan 2-lajisina, koska Opsussa kaikki suoritukset ovat samanarvoisia. Suoritusta ei (ohjelmallisesti) tiedetä osasuoritukseksi ennen kuin se on sisällytetty toiseen 2-lajiseen opintosuoritukseen. Jos suoritus sisällytetään toiseen 2-lajiseen suoritukseen (l. muuttuu osasuoritukseksi), sen laajuus nollautuu eikä sitä enää siirretä Virtaan, mutta tällöin "pääsuoritus" sisältää sisällytettyjen suoritusten laajuudet.
TuAMK Ei Kyllä 
TY EiEi  
UEF   
VAMK   
VY Ei Ei 
ÅA   
XAMKKylläEi